hugo.events GDPR

Welke tools geeft Hugo om aan de AVG/GDPR te kunnen voldoen?

Vanaf 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Europa gehandhaafd. Op deze pagina vind je hoe dit invloed heeft op jouw organisatie, wat er wordt veranderd in de software van Hugo en wat er wijzigt in jouw relatie met Hugo.

Over de AVG/GDPR

Privacy is in het huidige informatietechnologietijdperk steeds belangrijker. We willen weten wat er met onze gegevens gebeurt en willen voorkomen dat deze gegevens op straat komen te liggen.

Vanuit de EU is er een privacywet: de General Data Protection Regulation (GDPR). In Nederland en België is deze wet bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet is er gekomen om ons het vertrouwen te geven dat er alles aan gedaan wordt om onze gegevens niet zomaar te gebruiken voor processen waarvan we geen weet hebben of waarvan we niet willen dat het zomaar op straat komt te liggen.

Vanaf 25 mei 2018 wordt deze wet – die overigens in 2016 al in werking is getreden – gehandhaafd. Dit betekent dat wanneer je persoonsgegevens verzamelt, je moet voldoen aan de regels van de AVG/GDPR.

De meeste organisaties zijn al begonnen met de voorbereidingen. Wij vertellen je graag waar Hugo je bij helpt om je aan deze wet te houden. Voldoe je namelijk niet aan de regels, dan kunnen de boetes oplopen tot maar liefst vier procent van de jaaromzet.

De AVG/GDPR en Hugo

Om de gevolgen van deze wet begrijpelijk uit te leggen hebben we dit uitgesplitst in drie onderdelen:
Mensen | Organisatie | TechniekMensen

Het gaat hier bijvoorbeeld om een gebruiker van de software, medewerker van je organisatie of een contact die wordt vastgelegd in het CRM-systeem. Voor Hugo zijn de 3 belangrijkste pijlers van de Wet op dit gebied:

  1. Transparantie: bedrijven moeten personen op een begrijpelijke manier informeren over hoe de data wordt verzameld en verwerkt.
  2. Recht om vergeten te worden: bedrijven moeten persoonsgegevens kunnen wissen als de persoon in kwestie daarom vraagt én als er geen geldig tegenargument gegeven kan worden.
  3. Meldplicht bij datalekken: bedrijven zijn verplicht een datalek te melden binnen 72 uur, tenzij ze kunnen aantonen dat het lek geen gevaar is voor de verzamelde persoonsgegevens.

Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden, zoals naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres, geboortedatum, rekeningnummer en meer. Vraag je jezelf af of de AVG/GDPR op jouw organisatie van toepassing is? Het is heel simpel: werk je met één of meer van bovengenoemde gegevens dan geldt AVG/GDPR ook voor jouw organisatie.

Mensen krijgen het recht hun gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Bovendien moet iedere persoon specifieke, vrij bepaalde en ondubbelzinnige toestemming geven, met kennis van zaken.

Oftewel: bij elke ticketaankoop, iedere nieuwsbrief-inschrijving moet je als bedrijf specifiek uitleggen wat er met de verstrekte persoonsgegevens gaat gebeuren. Dit betekent vaak dat je je bedrijfsvoering erop aan moet passen.

Iedereen die een ticket gekocht heeft een email sturen voor promotionele doeleinden is verboden, je ticketkopers moeten expliciet toestemming hebben gegeven om deze promotionele emails te ontvangen.Organisatie

Service Level Agreement / Samenwerkingsovereenkomst

Voorafgaand aan 25 mei 2018 ontvangen alle klanten en partners van Hugo een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met daarin de verwerkersovereenkomst die aansluit bij de nieuwe wet- en regelgeving. Deze zal qua inhoud aangevuld zijn met de nieuwe rechten en plichten die ontstaan vanuit de GDPR. De belangrijkste zijn:

  • Verwerkersovereenkomst: volgens de AVG hebben we het over de "Verwerkingsverantwoordelijke" en de "Verwerker". Hierin is Hugo de "Verwerker" en haar klant de Verwerkingsverantwoordelijke.
  • Wetgeving: de verwijzing naar de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is aangepast naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacy Statement

Hugo heeft een Privacy statement op haar website staan voor zowel bedrijven als consumenten. We zijn dit verplicht vanuit de AVG. Nog belangrijker dan dit: we willen uiting geven aan het feit dat we geen misbruik maken van jouw gegevens of die van jouw klanten.

Terms & Conditions

Naast de Privacy Statement zijn de Algemene voorwaarden van Hugo hier te vinden.

Dataverwerking

Door het gebruik van de softwareoplossing van Hugo worden gegevens van personen verwerkt, die vervolgens opgeslagen en beschikbaar gesteld worden via de Hugo backoffice. In de backoffice zijn deze (persoonlijke) gegevens terug te vinden via de eigen account van elke klant. In de meeste gevallen zijn deze gegevens door onze klanten zelf aan te passen. Mocht je meer vragen hebben over deze gegevens(bijvoorbeeld over het verwijderen) neem dan gerust contact met ons op via privacy@hugo.eventsTechniek

Op het gebied van de Hugo software wordt op de volgende wetgevingspunten rekening gehouden met de AVG/GDPR.

Recht om vergeten te worden

Het "recht om vergeten te worden" is een zeer krachtig recht van de eindgebruiker in de GVA/GDPR. In het Hugo systeem kan dit (of inzage in data of aanpassingen van data) eenvoudig uitgevoerd worden:

  • Blokkeren voor gebruik. Het is nu al mogelijk om gegevens die niet meer in gebruik zijn, te blokkeren. In geval van email campagnes doet de Hugo software dit al automatisch door ontvangers te registeren als "unsubscribed" indien een gebruiker dat aangeeft. Deze worden in nieuwe email campagnes dan niet meer meegenomen. Het gebruik (of misbruik) van gegevens kan daardoor worden voorkomen.
  • Verwijderen van records/subscribers (de persoonsgegevens). Het is mogelijk om zowel binnen het Data Management als Fanbase Management om records of subscribers direct te verwijderen. Let erop dat gegevens van personen op meerdere plaatsen kunnen staan. Verwijderen betekent ook echt verwijderen. Eenmaal verwijderde gegevens kunnen niet meer worden teruggehaald.

Dataportabiliteit

In de wetgeving is hier veel aandacht voor en dit heeft alles te maken met het kunnen exporteren van persoonsgegevens zodat deze in andere situaties weer kunnen worden gebruikt. De huidige mogelijkheden in onze software, zoals analyses, rapporten via PDF en/of XLS of CSV zijn voldoende om aan de wetgeving te kunnen voldoen.